Denk mee na over een veilig centrum van Diepenbeek

Gepubliceerd op maandag 14 november 2022 0 u.
Diepenbeek wil haar centrum verkeersveiliger en aangenamer maken met jouw hulp! Daarom organiseert de gemeente op woensdag 14 december een participatieavond in de vorm van een mobiliteitsworkshop waarin jij de centrumvisie mee kan vormgeven.

Ik denk graag mee

Want Diepenbeek is in volle ontwikkeling. Zeker op het vlak van mobiliteit komen er heel wat uitdagingen op ons af. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe centrumvisie. Een visie waarin veiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan. Om jullie mee te nemen in dit traject, wordt er op 14 december een participatiemoment in de vorm van een mobiliteitsworkshop georganiseerd.

Mobiliteitsworkshop

Uiteraard willen we ook jou als inwoner, als fietser, automobilist, wandelaar, ondernemer betrekken bij de opmaak van deze centrumvisie. Kom daarom op woensdag 14 december om 19.30 uur naar onze participatieavond in GC de Plak, en denk mee na over oplossingen om ons centrum verkeersveiliger te maken.

Autovrij Marktplein?

Vorig jaar werd er alvast een bevraging gehouden. Die leverde alvast heel wat ideeën op voor de opmaak van een nieuwe centrumvisie. Het studiebureau A2Bmobility licht op 14 december de belangrijkste conclusies toe. Bovendien presenteren zij een aantal denkpistes die werden uitgewerkt op basis van deze conclusies. Het zijn deze eerste ideeën die we graag bespreken en waarover we graag met jullie van gedachten wisselen.

Uitgangspunt van de avond is hoe we het centrum van Diepenbeek aangenamer en veiliger kunnen maken voor voetgangers- en fietsers, bewoners, handelaars, bezoekers. Het is dus geen bevraging over bijvoorbeeld het parkeervrij maken van het Marktplein. Dit is slechts één van de vele mogelijke pistes die kunnen bijdragen tot een aangenaam en leefbaar centrum. Het gaat bijvoorbeeld ook over schoolstraten, fietsstraten, rijrichtingen, verkeersremmers, snelheidszones, enzovoort.

Programma

  • 19.00: Onthaal
  • 19.30: Welkom door Schepen Jan Bynens
  • 19.40: Toelichting bevraging en eerste ideeën
  • 20:30: Bespreking in gesprekstafels
  • 21:30: Terugkoppeling en slotmoment
  • 22:00: Einde

Inschrijven

Ik denk graag mee

Om de organisatie van de workshop vlot te laten verlopen, vragen we jouw aanwezigheid ten laatste op 4 december te bevestigen via www.diepenbeek.be/mobiliteitsworkshop. Elk gezinslid kan zich individueel inschrijven via dit formulier. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap.

Om de objectiviteit van de tafelgesprekken te bewaken, worden de leden van eenzelfde gezin of groep verdeeld over verschillende gesprekstafels. Tijdens de gesprekstafels ga je samen met andere Diepenbekenaren aan de slag. Na de inspraakavond worden de voorstellen verder uitgewerkt met concrete maatregelen.

De nieuwe mobiliteit

De uitrol van het Spartacusproject (het hoogwaardig openbaar vervoersaanbod) en het afschaffen van de overwegen, hebben een rechtstreeks effect op het huidige mobiliteitsbeleid en de toekomstige mobiliteitsvisie voor Diepenbeek. Bovendien wil de gemeente Diepenbeek een duurzame verandering in het mobiliteitsgedrag creëren. Dit betekent dat we onze manier van verplaatsen zullen moeten aanpassen maar ook dat de gemeente aan de slag gaat om de verschillende verkeersstromen in en rond het centrum optimaal te organiseren.

STOP-principe

Diepenbeek streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Zo willen we werk maken van een centrum dat verkeersveilig en leefbaar is, toegankelijk voor iedereen en bereikbaar voor alle weggebruikers.

Heel concreet willen we inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente. We baseren ons daarbij op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer.

www.diepenbeek.be/mobiliteitsworkshop