't Ankertje zoekt jobstudenten!

Gepubliceerd op vrijdag 26 januari 2018 12.49 u.
Het college van burgemeester en schepenen zoekt jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang.

Er zijn twee periodes tijdens de zomervakantie:

 • Maandag 2 juli tot en met vrijdag 20 juli 2018;
 • Maandag 6 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018.

De minimumvereisten voor deze functie ‘jobstudent’ zijn:

 • In bovenstaande periodes één of meerdere weken beschikbaar zijn (contracten zijn minstens per week).
 • Beschikbaar zijn op minstens één van de data van de selectiegesprekken: dinsdag 3 april 2018 of donderdag 12 april 2018.
 • Aanwezig zijn op de voorbereidende vergaderingen op vrijdag 25 mei 2018 ‘s avonds (voorlopig vastgelegd).
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (vóór de indiensttreding).
 • Over volgend(e) diploma of ervaring beschikken:

  Minimum onderstaande studierichting volgen of er in afgestudeerd zijn:
  - 7de jaar verzorging met specialisatie kinderzorg
  -
  6de jaar Sociaal technische wetenschappen
  - 6de jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen.
  - 6de jaar jeugd en gehandicaptenzorg
  - 6de jaar internaatswerking
  - 6de jaar leefgroepenwerking

of
Minimum het eerste jaar in een pedagogische richting in het hoger onderwijs gevolgd hebben zoals o.a. lerarenopleiding lager, kleuter of secundair, (ortho)pedagogie, …).

of
Een animatorbrevet hebben of beschikken over minstens één volledig jaar leiderservaring in het jeugdwerk.

Kandidaten die in aanmerking komen bezorgen hun CV en motivatiebrief met vermelding van welke periode(s) ze volledig beschikbaar zijn uiterlijk op dinsdag 27 maart 2018 om 16.30 uur aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek:

 • ofwel per post verzonden brief (gegevens van de poststempel is bepalend);
 • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs;
 • ofwel via e-mail op het adres info@diepenbeek.be (datum en uur van verzending is bepalend).

Alleen kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek.