Nieuwsbrief Genk-Zuid

Gepubliceerd op maandag 18 februari 2019 15.14 u.
Afgelopen donderdag vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten ( waaronder de gemeente Diepenbeek ), provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van de meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied. 

Lees de nieuwsbrief.