Nog minder dan 100 dagen de tijd om de gemeente te informeren of het graf van je overledene mag blijven bestaan !  

Gepubliceerd op woensdag 21 juni 2017 10.30 u.
Van de nabestaanden van de overledenen van 2927 graven op de begraafplaats die geen concessie hebben of waarvan de concessietermijn verstreken is wil de gemeente uiterlijk 30 september weten wat er met het graf moet gebeuren.

Graven die geen concessie hebben zullen na 15 jaar (te tellen vanaf de begraafdatum van de laatst overledene) eigendom worden van de gemeente en zullen verdwijnen. Indien de familie niet wenst dat het graf verdwijnt, krijgt iedereen éénmalig de kans om een concessie in orde te brengen. De uiterste datum om te reageren is 30 september 2017.

Een concessie is een vergunning voor het behouden van een graf gedurende een vooraf bepaalde termijn, die steeds verlengbaar is.

Midden juni had nog maar 36 % van de betrokken families hun keuze bekend gemaakt. Van 64 procent is er geen nieuws, daarbij ook heel wat graven die nog niet zo oud zijn. Lees daarom goed wat beneden staat.

Wat moet ik doen indien er een brief hangt aan het graf ?

Zeer belangrijk: Je dient contact op te nemen met de dienst burgerzaken uiterlijk 30 september 2017, zowel als je het graf wenst te houden als afstand ervan wilt doen.┬áJe kan na 30 september 2017 géén concessie meer regelen voor het betrokken graf!!!

Wat als ik niet reageer voor 30 september 2017?

Dan verlies je de kans om een concessie te nemen en zal het graf verdwijnen.

Wat indien we binnen de familie het oneens zijn over wat er moet gebeuren met het graf?

De persoon die het graf wenst te houden krijgt altijd voorrang op een ander die afstand van het graf wenst te doen. Ongeacht de verwantschap.

Wat als ik het bedrag voor een concessie wil betalen per maandelijks bedrag?

Dat is geen probleem, een afbetalingsplan kan op maat opgesteld worden. De prijs voor een concessie is 250 EUR.

Mogen we ervan uitgaan dat de gemeente effectief tot ontgravingen zal overgaan, ook als er maar weinig respons op de oproep komt?

Het staat vast dat het gemeentebestuur de reglementering zal toepassen en bijgevolg zullen de graven waarvan de looptijd ten einde is weggenomen worden.

In eerste instantie zal het graf bovengronds opgeruimd worden (= het verwijderen van de grafsteen). De stoffelijke resten zullen in de grond blijven tot het gemeentebestuur beslist om ook ondergronds te gaan ontruimen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Om de meest duidelijke informatie te verkrijgen is een persoonlijk gesprek uiteraard het beste. Je bent van harte welkom. Op het telefoonnummer 011/49.18.39 kan je een afspraak vastleggen op een moment dat voor je past.

Meer info