Nog minder dan 30 dagen de tijd om de gemeente te informeren of het graf van je overledene mag blijven bestaan !  

Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2017 10.30 u.
Kom met je vragen naar de informatieavonden op 11 en 14 september !

Van de nabestaanden van de overledenen van 2927 graven op de begraafplaats die geen concessie hebben of waarvan de concessietermijn verstreken wil de gemeente uiterlijk 30 september weten wat er met het graf moet gebeuren.

Graven die geen concessie hebben zullen na 15 jaar (te tellen vanaf de begraafdatum van de laatst overledene) eigendom worden van de gemeente en zullen verdwijnen. Indien de familie niet wenst dat het graf verdwijnt, krijgt iedereen éénmalig de kans om een concessie in orde te brengen. De uiterste datum om te reageren is 30 september 2017.

Een concessie is een vergunning voor het behouden van een graf gedurende een vooraf bepaalde termijn, die steeds verlengbaar is.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat van heel wat graven zonder concessie waarvan ...de grafrust van 15 jaar afloopt na 1 oktober 2017, nog geen nieuws is van de familieleden of ze het graf al dan niet willen behouden. Een graf zonder concessie dat bijvoorbeeld op de begraafplaats aanwezig is sinds 1 mei 2007, heeft een grafrust die loopt tot 1 mei 2022. Maar wie een concessie van 15 jaar wil na deze periode, moet deze concessie aanvragen voor 30 september van dit jaar !!!! Nadien kan de concessie niet meer genomen worden en wordt de gemeente vanaf 1 mei 2022 eigenaar van het graf.

Wat moet ik doen indien er een brief hangt aan het graf?

Zeer belangrijk: Je dient contact op te nemen met de dienst burgerzaken uiterlijk 30 september 2017, zowel als je het graf wenst te houden als afstand ervan wilt doen. Je kan na 30 september 2017 géén concessie meer regelen voor het betrokken graf!

Wat als ik niet reageer voor 30 september 2017?

Dan verlies je de kans om een concessie te nemen en zal het graf verdwijnen.

Wat indien we binnen de familie het oneens zijn over wat er moet gebeuren met het graf?

De persoon die het graf wenst te houden krijgt altijd voorrang op een ander die afstand van het graf wenst te doen. Ongeacht de verwantschap.

Wat als ik het bedrag voor een concessie wil betalen per maandelijks bedrag?

Dat is geen probleem, een afbetalingsplan kan op maat opgesteld worden. De prijs voor een concessie is 250 EUR.

Wanneer krijg ik een uitnodiging tot betalen ?

In de loop van de maand oktober van dit jaar zullen de facturen om de concessie te betalen, verstuurd worden.

Mogen we ervan uitgaan dat de gemeente effectief tot ontgravingen zal overgaan, ook als er maar weinig respons op de oproep komt?

Het staat vast dat het gemeentebestuur de reglementering zal toepassen en bijgevolg zullen de graven waarvan de looptijd ten einde is weggenomen worden. De ruimte om te begraven op de begraafplaats wordt immers steeds kleiner.

In eerste instantie zal het graf bovengronds opgeruimd worden (= het verwijderen van de grafsteen). De stoffelijke resten zullen in de grond blijven tot het gemeentebestuur beslist om ook ondergronds te gaan ontruimen.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Om de meest duidelijke informatie te verkrijgen is een persoonlijk gesprek uiteraard het beste. een afspraak maken via de hiernaast vermelde gegevens.

Je kan ook al je vragen stellen tijdens de twee informatieavonden die de gemeente in september inricht. Deze vinden plaats op maandag 11 september in GC de Plak, Servaasplein, en op donderdag 14 september in het Ontmoetingscentrum Rooierheide. Aanvang 20 u. Eerst krijg je nog een korte algemene toelichting en dan kan je al je vragen stellen zodat je zeker de beste beslissing kan nemen voor 30 september.