Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert?

De milieuvergunning van bepaalde duur wordt een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijven wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

Procedure

Vooraleer je een aanvraag indient, moet je eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je contact op met het woonloket.

De vergunning kun je digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Het is verplicht om de aanvraag digitaal te doen in o.a. de volgende gevallen:

  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 en 2
  • projecten met verplichte medewerking van een architect
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes kan je digitaal indienen, maar mag je ook nog analoog indienen. De formulieren hiervoor vind je op het Omgevingsloket.