Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Elshouterveld en voorlopig onteigeningsbesluit

Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022 0 u.
Op 20 juni werd het RUP Elshouterveld en het voorlopig onteigeningsplan voorlopig vastgesteld. Bezwaren of opmerkingen over het voorlopig vastgestelde RUP en/of onteigeningsplan kan je vanaf 30 juni en uiterlijk op 29 augustus 2022, bezorgen aan de GECORO.
  1. overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2022 voorlopig vastgesteld RUP Elshouterveld samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten ter inzage ligt van 30 juni 2022 t.e.m. 29 augustus 2022
  2. overeenkomstig de bepaling van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, dat in uitvoering van het RUP Elshouterveld ook een onteigeningsplan opgemaakt werd dat voorziet in de onteigening van de kadastrale percelen gekend als Diepenbeek, 2de afdeling, sectie D nr. 243B, 265A, 267A, 269A, 270A, 271A, 273A, 274A, 275A, 276A, 277B, 279A, 473A, 474A, 243C, 243D, 243E, 243F, 243G, 280A, 281A, 282A. Dit onteigeningsplan werd samen met de projectnota op 20 juni 2022 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in een voorlopig onteigeningsbesluit en ligt eveneens ter inzage van 30 juni 2022 tot en met 29 augustus 2022.

Alle documenten zijn ter inzage

Bezwaren of opmerkingen over het voorlopig vastgestelde RUP en/of onteigeningsplan kan je vanaf 30 juni 2022 en uiterlijk op 29 augustus 2022, bezorgen aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Je kan een bezwaarschrift indienen via info@diepenbeek.be, aangetekend via GECORO, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek of geef het af tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Diepenbeek.