Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Gepubliceerd op donderdag 24 september 2020 8.29 u.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Diepenbeek brengt ter kennis dat het ontwerp actualisatie en beperkte herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in zitting van 29 juni 2020.


Het ontwerp actualisatie beperkte herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan online op de website van de gemeente Diepenbeek of na afspraak ingekeken worden van 1 augustus 2020 tot 29 oktober 2020 bij de afdeling grondgebiedzaken (poortgebouw)
Eventuele bezwaren of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) p/a Dorpsstraat 14 3590 Diepenbeek per beveiligde zending via email naar info@diepenbeek.be of afgegeven tegen ontvangstbewijs.


Er wordt hierover een informatie- en in-spraakvergadering georganiseerd op zondag 27 september om 14 u. in GC de Plak. Inschrijven kan via: www.diepenbeek.be/reservatie

Inkijken documenten