Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP Centrum)

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021 0 u.
Van 29 januari t.e.m. 30 maart ligt het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP Centrum) en het voorlopig onteigeningsplan randparking, ter inzake voor het publiek.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Diepenbeek deelt mee :

1. overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het door de gemeenteraad in zitting van 18 januari 2021 voorlopig vastgesteld RUP Centrum samen met het ontwerp van de
effectbeoordelingsrapporten ter inzage ligt van 29 januari 2021 tot en met 30 maart 2021

2. overeenkomstig de bepaling van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, dat in uitvoering van het RUP Centrum (meer bepaald voor de aanleg van een randparking) ook een onteigeningsplan opgemaakt werd dat voorziet in de onteigening van het kadastraal perceel Diepenbeek, 3de afdeling, sectie G nr. 453C.

Dit onteigeningsplan werd samen met de projectnota op 18 januari 2021 door de gemeenteraad
voorlopig vastgesteld en ligt eveneens ter inzage van 29 januari 2021 tot en met 30 maart 2021.

Alle documenten zijn ter inzage:
- in het poortgebouw na afspraak en tijdens de openingsuren.
- op www.diepenbeek.be 

Als u bezwaren of opmerkingen heeft over het voorlopig vastgestelde RUP en/of onteigeningsplan, kan u deze, vanaf 29 januari 2021 en uiterlijk op 30 maart 2021, bezorgen aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening);

U kan een bezwaarschrift indienen:
1. per mail : info@diepenbeek.be
2. of per aangetekend schrijven : GECORO, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek
3. of tegen ontvangstbewijs : gemeentehuis Diepenbeek