Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 16.51 u.
De ophokplicht van pluimvee omwille van de vogelgriep geldt nog steeds voor het hele grondgebied. Sinds midden november moet al het pluimvee in ons land opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.
Deze maatregel blijft nog voor onbepaalde duur van kracht. De dreiging van besmetting via wilde vogels blijft hoog, laat het FAVV weten. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is. Blijf op de hoogte van de situatie via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Blijf hier op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels.

Maatregelen

Volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.
    Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

    Meer info: http://www.afsca.be/.../publicaties/pers/2020/2020-11-13.asp #ophokplicht