Opmaak plannen voor vernieuwing knooppunten Verbindingslaan (N76), Grendelbaan (N2) en Katteweidelaan

Gepubliceerd op woensdag 28 april 2021 11.31 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dit jaar een ontwerpstudie om een verkeersveilige oplossing uit te werken voor het volledige wegvak tussen de spoorweg en de Katteweidelaan op de Verbindingslaan (N76) in Diepenbeek. Ook het kruispunt met de Grendelbaan (N2) wordt meegenomen in dat ontwerp

Deze vernieuwing moet straks een veilige en vlotte mobiliteit in de omgeving mogelijk maken, die ook nog eens aansluit op de nieuwe omleidingsweg rond het centrum van Diepenbeek, over de spoorweg.

Veiligheid

Er is nood aan een verkeersveilige oplossing voor beide kruispunten op de Verbindingslaan ter hoogte van Diepenbeek. Door nieuwe ontwikkelingen bevinden er zich straks KMO-zones in alle vier hoeken van het kruispunt met de Katteweidelaan. Die moeten ook veilig aantakken op de gewestweg.

Een grondige aanpak dringt zich op om deze knooppunten veiliger in te richten, en tegelijk een vlotte mobiliteit mogelijk te maken. Daarvoor worden nu eerst enkele alternatieven bestudeerd en tegen elkaar afgewogen.

Studiefase

Rond de zomer van dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over het voorkeursontwerp. AWV kan daarover op dat moment tijdens het ontwerpproces communiceren. Vooraleer er effectief een schop in de grond kan gaan, moeten er echter nog heel wat procedures worden doorlopen.

Om bij de ontwerpstudie over actuele gegevens over de omgeving van de Verbindingslaan te beschikken, zal je dit voorjaar mensen actief aan de slag zien op het terrein. Zo worden er bijvoorbeeld al opmetingen gedaan door landmeters. Daarnaast worden er grondsonderingen genomen om de bodem beter te leren kennen. Dat laatste gebeurt met behulp van een vrachtwagen met container, die een soort grondboring uitvoert. Alle beschikbare info over deze studie vind je op www.wegenenverkeer.be/n76diepenbeek.

Nieuwe lus Grendelbaan - Verbindingslaan

Om midden 2022 te kunnen aansluiten op de nieuwe spoorwegbrug in de Molenstraat, wordt er ter hoogte van de kruising van de Grendelbaan met de Verbindingslaan toch al een aanpassing uitgevoerd. AWV past het kruispunt N76 x N2 in het voorjaar 2022 aan, met een nieuwe lus aan de westzijde van de N76 (centrum Diepenbeek). Zo ontstaan er dicht bij elkaar, uitkomende op de N76, twee T-kruispunten van de N2. (zie plan) Deze worden met verkeerslichten geregeld, en op elkaar afgestemd. 

Aansluiting Waardestraat

Ook de aansluiting van de Steenweg op de nieuwe spoorwegbrug in de Waardestraat, wordt in het voorjaar van 2022 door AWV gerealiseerd. De veiligheid van alle weggebruikers staat daarbij centraal met o.a. de aanleg van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en een aparte afslagstrook richting de Aldi. (zie plan)

Leefbaar centrum

Deze twee projecten vormen het sluitstuk van een nieuw verhaal voor Diepenbeek-centrum, dat samen met Infrabel en De Lijn wordt geschreven. Het doorgaand en zwaar verkeer tussen Oost en West wordt straks immers rond het centrum geleid. Dit moet de leefbaarheid van, en de verkeersveiligheid in het centrum ten goede komen.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/diepenbeek.