Oproep deskundigen GECORO

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2019 11.12 u.
Open oproep tot kandidaat-deskundigen voor de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Codex Ruimtelijke Ordening verplicht iedere gemeente om een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) samen te stellen. De commissie wordt vernieuwd nadat de nieuwe gemeenteraad werd samengesteld.

Deze adviescommissie voor ruimtelijke ordening is een werkgroep die nauw samenwerkt rond belangrijke items over de ruimtelijke planning in onze gemeente.

De groep zal zeer intensief gaan werken rond de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan en op eigen initiatief adviseren en voorstellen richten naar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De GECORO van Diepenbeek zal bestaan uit twaalf leden, waarvan vijf deskundigen.

Dit is een oproep tot alle geïnteresseerden om zich als deskundige kandidaat te stellen voor deze adviesraad.

Om in aanmerking te komen moet u zich wel kunnen terugvinden in het profiel van “deskundige op vlak van ruimtelijke ordening” :

  • Ø Voeling hebben met wat in onze gemeente leeft (niet noodzakelijk inwoner)
  • Ø Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen
  • Ø Inzicht hebben en vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening
  • Ø Deskundig zijn (diploma, kennis, ervaring,…..met de ruimtelijke ordening
  • Ø Voldoende beschikbaar zijn om op korte termijn ambtelijke rapporten door te nemen, veelvuldig te vergaderen en adviezen door te nemen.
  • Ø Communicatievaardig en luisterbereidheid
  • Ø Zich een beeld kunnen vormen over de ruimtelijke problematiek en mee kunnen werken aan een lange termijnvisie.

Indien u past binnen dit profiel en wenst mee te werken aan een dynamische adviesraad, kan u uw kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek of via e-mail (info@diepenbeek.be)

 Alle kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk op 31 mei 2019.