Opwaardering begraafplaats

Aangezien de ruimte om te begraven steeds kleiner wordt en een verdere uitbreiding van de begraafplaats op de huidige locatie niet mogelijk is, wil de gemeente in de toekomst een algehele opwaardering van de begraafplaats realiseren. 

Tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 kregen daarom - als overgangsmaatregel - alle nabestaanden alsnog de kans een concessie aan te vragen of te verlengen.

Deze overgangsperiode is ondertussen voorbij. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 beslist 93 graven op te nemen op de lijst van historisch waardevolle graven. Deze graven komen voor een periode van 50 jaar in het beheer van de gemeente.

De volgende stap in de herinrichting van de begraafplaats, is de bovengrondse ontruiming van graven waarvan de concessietermijn verstreken is. Vooraleer deze bovengrondse ontruiming van start gaat, zullen de graven zonder concessie of grafrust gemarkeerd worden.

De markering van de graven zal van start gaan vanaf 5 augustus 2020. Dit zal gebeuren aan de hand van een dubbele markering. Eerst wordt er een sticker aangebracht op het graf. Later zal er nog een stip op het graf gezet worden.

Vanaf de tweede week van september zal een aannemer beginnen met het bovengronds verwijderen van deze graven. Wij snappen zeer goed dat de markering en verwijdering van deze graven een emotionele gebeurtenis is voor de nabestaanden. Wij doen dan ook al het mogelijke om dit op zo'n sereen mogelijke manier uit te voeren.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken op volgende wijze:

- een mail sturen naar info@diepenbeek.be

- Bellen naar 011/491800