Sluiten overweg Waardestraat tijdelijk opgeschort

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 8.58 u.

Update: vrijdag 27 maart 15 u.

Infrabel heeft vandaag officieel aan de gemeente laten weten dat de afsluiting van de overweg aan de Waardestraat, gepland voor 30 maart, wordt geannuleerd. De infrastructuurwerken in het kader van het vervangen van de overwegen zijn tijdelijk opgeschort door het Coronavirus.

De archeologische opgravingen gaan voorlopig nog door.

Infrabel doet voorlopig enkel essentiële werken zoals het onderhoud van de spoorinfrastructuur, dringende vernieuwingswerken en de inzet van mobiele interventieploegen op het terrein om eventuele herstellingen te doen daar waar nodig.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Infrabel gaat van start met het sluiten van de overwegen. Het is immers veiliger om het aantal kruisingen tussen de sporen en de openbare weg in Vlaanderen zoveel mogelijk te verminderen.

De 7 overwegen in Diepenbeek worden tussen nu en midden 2022 vervangen door 3 bruggen, een tunnel en een fietspad. Alle overige overwegen worden pas afgesloten van zodra de naastgelegen brug of tunnel in dienst genomen wordt.

Voor meer info zie: www.infrabel.be/nl/vervanging-overwegen-diepenbeek

De overweg van de Peperstraat en de Waardestraat worden vervangen door één brug aan de Waardestraat. Ook zal de huidige onverharde verbinding tussen de Waardestraat en de Stationsstraat opgewaardeerd worden tot een volwaardige weg. De Peperstraat ten noorden van het spoor wordt doorgetrokken tot de Waardestraat. De overweg aan de Peperstraat wordt pas gesloten na de realisatie van de brug Nierstraat én brug Waardestraat.

Vanaf 30 maart zal de overweg Waardestraat definitief afgesloten worden. Dit dient nu al te gebeuren omdat de toekomstige brug van de Waardestraat op dezelfde locatie gebouwd wordt.

Timing ?

30 maart 2020: Definitief afsluiten overweg van de Waardestraat

April 2020: nutsleidingswerken voor het verplaatsen van de seinkeet

Vanaf mei 2020: Bouw brug

Eind mei 2020 - midden 2021: Grondwerken

Midden 2020 - midden 2021: Riolerings- en wegeniswerken

Midden 2022: Geplande indienstname brug

Welke impact hebben deze werken?

De nodige omleidingssignalisatie wordt geplaatst. Ook voor de fietsers naar onder meer de Provinciale School Diepenbeek, wordt een aparte omleiding ingesteld. Voor een overzicht van de te volgen omleidingen kan je het plannetje bekijken.

Verder zal de rijweg van de Waardestraat in de directe nabijheid van de overweg opgebroken worden. De bewoners van de Waardestraat en de hulpdiensten kunnen nog tot bij hun woning geraken. Vanuit het zuiden via de Steenweg N2-Ganzebroekstraat, vanuit het Noorden via Dorpheide.

Wegens het gebruik van zware machines kunnen deze werken ook geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel doet er alles aan om de hinder tot een minimum te herleiden.

Nog vragen of meer info?

www.infrabel.be

www.infrabel.be/nl/vervanging-overwegen-diepenbeek