Pleegzorggemeente

Diepenbeek engageert zich om pleegzorg te ondersteunen.

Soms kunnen kinderen of volwassenen met een psychische en/of motorische beperking voor korte of lange duur niet thuis wonen. Pleeggezinnen vangen hen dan op.

De vraag naar pleeggezinnen is groter dan het aanbod en daarom is Pleegzorg Limburg vzw constant op zoek naar nieuwe gezinnen.

Het gemeentebestuur ondertekende in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Pleegzorg Limburg vzw. Het doel van deze samenwerking is pleegzorg te promoten en het kindvriendelijk beleid van Diepenbeek in de verf te zetten.

Meer info: Limburg | Pleegzorg Vlaanderen