Politie

De gemeente Diepenbeek behoort tot de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, samen met de gemeenten Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven.

Het politiecollege en de politieraad zijn de twee bestuursorganen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van gemeenten van de politiezone. Het college komt twee keer per maand samen en is in principe het dagelijks bestuur van de politiezone. Het heeft o.a. volgende taken:

  • gezag over het korps en de korpschef uitvoeren
  • orders geven
  • tuchtsancties opleggen
  • aankopen en aanbestedingen doen

De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de gemeenten uit de politiezone. Het aantal raadsleden voor elke gemeente wordt bepaald op basis van hun aantal inwoners. Naast de raadsleden maken ook de burgemeesters van de zes gemeenten deel uit van de raad. De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar.

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid. De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

  • afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen
  • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone
  • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld

In onze politiezone is er een politiereglement, het zogenaamde GAS-reglement, van kracht. Personen die dit reglement overtreden en dus bijgevolg openbare overlast veroorzaken, kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen, meestal in de vorm van een geldboete.