Politieverordeningen

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 Raad van State 05-11-2019 08-11-2019      Eindarrest RvS houdende aanpassing algemene politieverordening pdf
GEM 21-12-2020 23-12-2020   2021-06-25 Algemene politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf
GEM 2021-06-21 2021-06-25 2021-06-25 2022-01-01 Algemene politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2022-01-01   Algemene politieverordening Limburg Regio Hoofdstad pdf