Pop-Up starten

Hoe starten?

De startersformaliteiten voor pop-ups zijn hetzelfde als voor gewone ondernemingen. Let wel op dat je na de stopzetting van je zelfstandige activiteit bepaalde stappen moet overlopen. De wetgeving op handels- en marktpraktijken blijft van toepassing.

Voor een horecapop-up moet je bovendien een tapvergunning aanvragen bij de gemeente.

Hoe zit het met de handelshuur?


Voor de huurperiode wordt er afgeweken van de handelshuurwetgeving (op basis van artikel 2, 1° van de Handelshuurwet) dat het mogelijk maakt een pand voor minder dan 1 jaar te huren in plaats van de gebruikelijke 9 jaar.