Presesverkiezingen 2019

Gepubliceerd op woensdag 10 april 2019 10 u.
Vorig jaar kwamen weinig klachten binnen over de presesverkiezingen in Diepenbeek maar bleek tijdens de metingen in de grote tent dat het geluidsniveau van de muziek toch regelmatig rond de 98 dB(A) zat, terwijl eigenlijk 95 dB(A) was toegelaten.

Bij dergelijke evenementen die door twee- tot drieduizend studenten wordt bijgewoond, is het haast onmogelijk om beneden die 98 dB(A) te blijven. In de praktijk wordt het aanwezige publiek immers mee gemeten. Die massa studenten in de grote tenten doet alle moeite om zelf boven het geluid van de muziek uit te komen, en duwt zo het geluidsniveau al snel naar boven de 95 dB(A).

Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het toegelaten geluidsniveau voor de activiteiten in de grote tent dit jaar op 98 dB(A) te brengen, omdat dit veel beter aansluit bij de realiteit. In de praktijk zal er dus niets veranderen aan het toegelaten geluid dat de fuiven in de grote tent mogen veroorzaken, het zal op hetzelfde geluidsniveau zijn als vorig jaar en de buurtbewoners rond de campus zullen geen verschil merken/horen.

Het gemeentebestuur gaat er trouwens verder strenger op toezien dat de organiserende studentenverenigingen de geregistreerde geluidsmetingen aan de gemeente bezorgen. Het geluidsniveau moet immers continu gemeten en geregistreerd worden en de geregistreerde metingen dienen dagelijks aan het gemeente overgemaakt te worden.

Tijdens de periode van de presesverkiezingen mag elke vereniging op donderdagavond een fuif organiseren en dit tot 2 u. ’s nachts. Op maandag, dinsdag en woensdag liggen de toegelaten geluidsnormen ( 86 dB(A)) lager en moet de muziek stoppen om middernacht. Het weekend dient enkel voor opbouw en afbraak.

Ook dit jaar zullen de studentenverenigingen feestbegeleiders inzetten om de overlast te beperken bij cantussen en fuiven. Zij houden een oogje in het zeil en zorgen ervoor dat feestgangers weer veilig en rustig naar huis keren.

De presesverkiezingen gaan van start op maandag 22 april en duren tot 24 mei.