Gebruikersreglementen

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
  • OCMW = raad voor maatschappelijk welzijn
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM/AGBD 2020-05-18 2020-02-06     Beheersovereenkomst GC de Plak tussen gemeente en AGBD pdf reglement
 GEM 2015-10-19 2015-10-24     Gebruikersreglement gemeentelijke CULTURELE INFRASTRUCTUUR pdf reglement
 GEM 2016-06-20 2016-06-25     Gebruikersreglement POB pdf reglement
 GEM 2015-06-22 2015-06-29     Huishoudelijk reglement BKO 't Ankertje pdf reglement
 GEM 2003-06-23 2003-06-28     Huishoudelijk reglement CULTURELE RAAD pdf reglement
 GEM 2013-11-18 2013-11-23     Huishoudelijk reglement DEONTOLOGISCHE RAAD pdf reglement
 GEM 2010-10-05 2010-10-10     Huishoudelijk reglement GEM. COMMISSIE LOKALE ECONOMIE pdf reglement
 COM 2013-09-24 2013-06-29     Huishoudelijk reglement GEM. COMMISSIE MOBILITEIT pdf reglement
 GEM 2015-05-18 2015-05-23     Huishoudelijk reglement GEM. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING pdf reglement
 GEM 2020-06-15 2020-06-17     Huishoudelijk reglement GEMEENTERAAD pdf reglement
 GEM 2017-05-15 2017-05-20     Huishoudelijk reglement JEUGDRAAD pdf reglement
 GEM 2016-06-20 2016-06-25     Huishoudelijk reglement POB pdf reglement
 GEM 2003-06-23 2003-06-28     Huishoudelijk reglement SPORTRAAD pdf reglement
 GEM 2011-03-14 2011-03-19     Huishoudelijk reglement WELZIJNSRAAD pdf reglement
 CBS 2013-01-03 2013-01-08     Huishoudelijk reglement WERKING CBS pdf reglement
 GEM 2007-12-17 2007-12-22     Huishoudelijk reglement, statuten en afsprakennota MINA pdf reglement
 GEM 2014-12-15 2014-12-20     Huur- en gebruikersreglement HEIZOE pdf reglement
 GEM 2014-12-15 2014-12-20     Huur- en gebruikersreglement 'T FONTEINTJE pdf reglement
GEM 2010-12-21 2010-12-26     Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum pdf reglement
 GEM 2013-06-24 2013-06-29     Organiek reglement beheersorgaan POB pdf reglement
 GEM 2008-09-08 2008-09-13     Rechtzetting convenant jeugdlokalen pdf reglement
 AGB 2020-05-18 2020-06-02     Gebruikersreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
 GEM 2013-05-27 2013-06-01     Statuten en huishoudelijk reglement SENIORENRAAD pdf reglement
GEM/OCMW 2019-05-20 2019-06-03     Deontologische code mandatarissen pdf reglement
GEM/AGB 2019-06-17 2019-07-04     Beheersovereenkomst gemeente en AGBD pdf reglement
OCMW 2020-06-15 2020-06-17     Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn pdf reglement
OCMW 2021-03-15 2021-03-22     Overeenkomst en afsprakennota voor groep assistentiewoningen pdf reglement
GEM 2022-10-17 2022-10-28 2022-09-01   Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool - schooljaar 2022-2023 pdf reglement