Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Voor wie?

Voor iedereen met relatie-, echtscheidings- of opvoedingsproblemen of persoonlijke en familiale moeilijkheden zoals drugs, alcoholisme, ziekte, overlijden.

Hoe aanvragen?

U kan elke werkdag terecht bij het sociaal huis om u aan te melden voor een afspraak. De onthaalmedewerker zal u doorverwijzen naar de maatschappelijk werker die uw dossier ter harte zal nemen.