Arbeidstrajectbegeleiding

De trajectbegeleiders van het OCMW begeleiden personen die een leefloon ontvangen in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of werkervaring. Er wordt een activeringstraject op maat van de cliënt uitgestippeld. Het kan gaan om taalactivering (Nederlands leren), sociale activering (zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, begeleiding, …) of professionele activering (beroepsopleiding, tewerkstelling, werkervaring, …).

Voor wie?

Leefloongerechtigden.