Financiële tegemoetkoming - incontinentie

Wanneer je incontinent bent, kan je jaarlijks aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming voor de kosten van incontinentiemateriaal. Zo bestaat er:

  • het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden voor een bedrag van € 512,92*;
  • het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen voor een bedrag van € 167,42*.

Deze aanvraag dient te gebeuren bij je mutualiteit.

*Deze bedragen zijn van toepassing in 2019.

Meer info

  • Je mutualiteit