Bewonerskaart

Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aankopen. Daarmee kan je onbeperkt parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw woning. 

Voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • je moet gedomicilieerd zijn in een straat waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone in de gemeente Diepenbeek
 • per voertuig moet er een aparte bewonerskaart aangevraagd worden; de kaart is immers gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig en kan dus slechts in één voertuig gebruikt worden 
 • een bewonerskaart kan alleen aangevraagd worden voor een voertuig met een Belgische nummerplaat
 • de wagen waarvoor je de kaart aanvraagt moet ingeschreven zijn op jouw naam; indien dit niet het geval is, dan moet je een bewijs afleveren dat je permanent mag beschikken over de wagen

Het aantal bewonerskaarten dat je kan aanvragen per adres is onbeperkt.

Procedure

Het aanvragen van de bewonerskaart kan: 

 • online bij de parkeerfirma OPC
 • aan het onthaal van het gemeentehuis

Bedrag

 • de eerste bewonerskaart per adres kost 50 EUR per kalenderjaar
 • bijkomende bewonerskaarten kosten 200 EUR per kalenderjaar per adres

De kaarten zijn geldig tot het einde van het kalenderjaar. Indien de kaart na 30 juni van het lopende kalenderjaar wordt aangevraagd, dan betaal je de helft van het toepasselijke tarief. 

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het inschrijvingsbewijs van je voertuig ('roze kaart')
 • indien je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt: een attest van je bedrijf dat je hoofdbestuurder bent of de statuten van je bedrijf die aantonen dat je bedrijfsleider bent