Parkeerplaats voor personen met een handicap

Personen met een handicap mogen in het centrum van Diepenbeek met een geldige parkeerkaart voor gehandicapten onbeperkt parkeren op alle openbare parkeerplaatsen. Zij hoeven geen rekening te houden met de parkeerregeling in Diepenbeek (blauwe zone en zone betalend parkeren op het Marktplein). De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen. Er moet geen blauwe schijf of parkeerticket geplaatst worden. 

Daarnaast zijn er in Diepenbeek een heel aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Een overzicht van deze parkeerplaatsen vind je terug in onderstaand politiereglement. 

Voor wie?

Personen met een handicap.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure

Om een bijkomende parkeerplaats voor gehandicapten aan te vragen, kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit. Je aanvraag wordt onderzocht en vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet voorzien van bijkomende parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Wat meebrengen

  • je parkeerkaart voor personen met een handicap
  • je identiteitskaart