Deontologische code

Een deontologische code is een set van gedragsregels die een personeelslid helpt om zo effectief mogelijk een “goede beroepsuitoefening” te garanderen.

De gemeente en het OCMW verwachten dat het personeel zich door de deontologische code laat inspireren in de contacten met burgers, cliënten, hulpvragers, residenten en collega’s.