Noodhulp

Jaarlijks voorziet de gemeente een budget voor noodhulp. Dit wordt gebruikt om een toelage te kunnen geven aan internationale organisaties bij rampen als aardbevingen, overstromingen, oorlog, …