Gemeentegrond te huur

De gemeente Diepenbeek heeft in haar patrimonium een heel aantal gronden die geschikt zijn voor verhuring aan burgers. Deze percelen mogen gebruikt worden als tuinzone of voor het houden van hobby-dieren. op dit moment zijn er geen huurgronden waarvoor u zich kandidaat kan stellen, maar op regelmatige basis komen er wel gronden terug vrij.

Sommige percelen zijn niet verhuurbaar omwille van hun ligging, hun begroeiing of andere bepalende factoren.

Gronden die openbaar te huur worden gesteld, zullen op deze pagina worden bekendgemaakt, samen met een formulier voor kandidaatstelling.

Procedure

Gronden tot 30 are kunnen onderhands verhuurd worden, in eerste instantie aan aanpalende eigenaars/bewoners.

Gronden groter dan 30 are die voldoende bereikbaar zijn vanaf de openbare weg worden openbaar te huur gesteld zodat iedereen zich kandidaat kan stellen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de verhuurbaarheid en de toewijzing van de gronden.

Bedrag

De basishuurprijs bedraagt forfaitair 27,73 EUR per jaar tot 5 are en forfaitair 55,47 EUR tot 10 are. Vanaf 10 are wordt het tarief van 0,06 EUR per m² per jaar gehanteerd.

Bij aanvang van de verhuring wordt er een éénmalige administratiekost van 50 EUR aangerekend.

Meer info

Indien je je afvraagt of een achterliggend/aangrenzend perceel eigendom is van de gemeente Diepenbeek en of dit gehuurd kan worden, dan kan je contact opnemen met de Dienst Patrimonium.