Parkeerkaart voor personen met een handicap

Een parkeerkaart voor personen met een handicap geeft recht op:

  • Parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden voor personen met een handicap.
  • Onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone).

Opmerking: Een parkeerkaart geeft niet in iedere gemeente automatisch recht op gratis parkeren. Dit is afhankelijk van de gemeente.

Opgelet:
Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied! Op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorziening toegestaan door dit land.

Voor wie?

Je hebt recht op een parkeerkaart indien je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een attest van ten minste 12 punten invaliditeit of vermindering van de zelfredzaamheid van de FOD Sociale zekerheid of van de Vlaamse sociale bescherming;
  • Je hebt bij het medisch onderzoek van de FOD Sociale zekerheid of van de Vlaamse sociale bescherming minstens 2 punten gescoord in de rubriek ‘verplaatsingsmogelijkheden’;
  • Je hebt een attest van ten minste 50% invaliditeit aan de onderste ledematen van de FOD Sociale zekerheid;
  • Je bent helemaal verlamd aan de bovenste ledematen of je bovenste ledematen zijn geamputeerd.
  • Je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel.

De kaart is strikt persoonlijk en dient zichtbaar achter de voorruit gelegd te worden. Ze kan enkel gebruikt worden wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW (zie aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en integratietegemoetkoming). Er volgt dan een medisch onderzoek door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Enkel indien je reeds een geldige erkenning van de FOD of van de Vlaamse sociale bescherming hebt, moet je niet opnieuw het medisch onderzoek doorlopen.

Meer informatie?