Werkingssubsidie seniorenverenigingen

Seniorenverenigingen kunnen aanspraak maken op werkingssubsidies indien ze voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Activiteiten voor ouderen ontwikkelen op verschillende uiteenlopende gebieden zoals bv. vorming- en ontwikkelingswerk, kunstbeoefening, sport,…
  • Een werking aanbieden voor de inwoners van Diepenbeek
  • Geen andere subsidies ontvangen van de gemeente

Aanvragen dienen voor 15 november van het kalenderjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, ingediend te worden bij de gemeentelijke ambtenaar voor senioren.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden en procedure is terug te vinden in onderstaand reglement.