Terrassen aan horecazaken

Heb je een horecazaak en wil je een terras plaatsen op het openbaar domein, dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.


Let op: je moet een belasting betalen voor deze soort van inname. Meer info hierover kan je vinden in het belastingreglement.