Aanduidingsborden van handelszaken

Heb je een handelszaak en wil je aanduidingsborden plaatsen op het openbaar domein, dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.


Let op: enkel horecazaken met minstens 1 slaapgelegenheid of handelszaken met minstens 10 werknemers komen in aanmerking voor deze inname.