Uitstalramen aan handelszaak

Heb je een handelszaak en wil je een uitstalraam plaatsen op het openbaar domein, dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.


Let op: je moet een belasting betalen voor deze soort van inname. Meer info hierover kan je vinden in het belastingreglement.