Opvanglocaties

De gemeente Diepenbeek heeft ervoor gekozen om bij iedere school een buitenschoolse opvang te voorzien. BKO 't Ankertje heeft daarom 8 vestigingsplaatsen verspreid over de hele gemeente.  

De 3 grote IBO-vestigingsplaatsen zijn:

Locatie Rooierheide: Rooierheidestraat 103a, tel 011 49 18 88
Opvangcapaciteit = 55 kinderen + 30 tijdens vakantieperiode

Locatie Lutselus: Nieuwstraat 116, tel 011 49 18 86
Opvangcapaciteit = 72 kinderen

Locatie Centrum: Wijkstraat 16/2, tel 011 49 18 85 
Opvangcapaciteit = 110 kinderen

Voor occassionele opvang zijn er nog eens 4 extra plaatsen in locatie Centrum voorzien.
(doel: ondersteuning bieden aan werkzoekende ouders die een opleiding willen volgen of die willen solliciteren. Ook als ondersteuning bij acute opvangnood in afwachting van het vinden van een gepaste opvangplaats voor de kinderen)

De zelfstandige opvangvoorziening (ZBO) is:

Locatie Centrum Gemeenteschool: Kloosterstraat 34, tel 0479 07 54 44
Opvangcapaciteit 70 kinderen

De wijklocaties zijn:

De Loep: Toekomststraat 45

Wijk Rozendaal: Leliestraat 14

Wijk Berg: Russelbeekstraat 57

Wijk Crijt: Helstraat 19