Kleine werken in en om de woning

Werken om de woning zijn alle tuinwerken zoals terrassen, vijvers, zwembaden, inritten, afsluitingen, tuinhuisjes, garages, carports enz...
Werken in de woning zijn renovatie en onderhoud, functiewijzigingen (bv. van woonfunctie naar handel), uitbreiding enz...

Afhankelijk van de aard van de werken kunnen ze vrijgesteld worden, is een melding voldoende of moet er een vergunning aangevraagd worden. Algemene informatie hierover vind je op de website van Ruimte Vlaanderen. Afhankelijk van de bestemming van je perceel en de eventuele ligging in een verkaveling, een RUP of BPA kunnen er andere regels van toepassing zijn. Informeer je dus steeds bij het woonloket voor je begint.