Keuring elektriciteit

Bij de verkoop van een bestaande woning dient een elektriciteitskeuring te gebeuren. Men maakt hierbij een onderscheid tussen elektrische installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 en na deze datum. De keuring dient te gebeuren door een erkende keurder.