Is mijn grond bouwgrond?

Je hebt een perceel grond in eigendom of overweegt een perceel grond aan te kopen.
Niet alle percelen zijn bouwgronden, win dus tijdig degelijke informatie in.

Aan het woonloket kan men je vertellen of je perceel al dan niet bouwgrond is en wat de bouwmogelijkheden zijn op je bouwperceel. Dit loket kan je ook informeren over het soort bebouwing dat is toegestaan (gesloten – halfopen - open) en of er onteigeningen voorzien zijn. Men zal je ook inlichten over het type woning dat op dat stuk grond gebouwd mag worden, de voorschriften die je in acht moet nemen in verband met de inplanting, afmetingen, dakvorm, te gebruiken materialen enz.

Bouwvoorschriften zijn te vinden in de gemeentelijke verordening en eventuele bijzondere plannen van aanleg en in verkavelingsvergunningen.

Informeer ook naar de uitrusting van de weg waar je wil bouwen: is er riolering, waterleiding, elektriciteit, teledistributie enz.

De gemeente heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw. Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden. Je kan deze informatie bekomen bij de diensten van het kadaster.