Belastingen en tarieven

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aankoop en onteigening gronden voor aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2009-03-09 2009-03-14     Afleveren conformiteitsattest pdf reglement
 CBS 2014-12-09 2014-12-14 2015-01-01 2019-12-31 Afleveren rattenvergif pdf reglement
 AGB 2017-07-18 2017-07-23 2017-07-23 2019-12-31 Automatisatie mobilhomeparking Demerstrand - tariefbepaling pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Barpersoneel 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2019-02-18 2019-03-01 2019-02-19 2019-12-31 Belasting afgifte administratieve stukken - aanpassing pdf reglement
 GEM 2018-11-19 2018-11-24 2019-01-01 2019-12-31 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement
 CBS 2018-07-17 2018-07-23     Drankprijzen gemeentelijke infrastructuur pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Erfpacht gemeentegronden pdf reglement
 GEM 2015-02-23 2015-02-28 2015-02-28 2019-12-31 Fuiven pdf reglement
 GEM 2005-06-30 2005-07-05     Gebruik openbaar toilet Marktplein pdf reglement
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24 2019-12-31 Gemeentelijk uitleenreglement pdf reglement
 GEM 2017-01-16 2017-01-21     Gemeentelijke begraafplaats - aanpassing pdf reglement
 GEM 2014-03-17 2014-03-22 2014-07-01 2019-12-31 Gemeentelijke parkeerkaart pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Hondenpoepzakjes pdf reglement
 GEM 2017-02-20 2017-02-25 2017-02-21 2019-12-31 Huurprijzen jeugd-, senioren- en culturele infrastructuur pdf reglement
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Inname openbaar domein pdf reglement
 GEM 2017-02-20 2017-02-25 2017-03-01 2019-12-31 Inname standplaatsen op wekelijkse openbare markt pdf reglement
 GEM 2009-09-14 2009-09-19     Inritten en bermen pdf reglement
 GEM 2013-10-22 2013-10-27 2013-10-27 2019-12-31 Invordering niet-fiscale ontvangsten pdf reglement
 CBS 2000-09-12 2000-09-17     Kostprijs kiezerslijsten pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Laden, bergen en bewaren gevonden goederen pdf reglement
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Leegstand van gebouwen en woningen pdf reglement
 GEM 2013-09-23 2013-09-28 2013-09-28 2019-12-31 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie pdf reglement
 GEM 2013-04-22 2013-04-27 2013-04-27 2019-12-31 Nachtwinkels pdf reglement
 GEM 2017-03-20 2017-03-25 2017-03-25 2019-12-31 Ongeschikte en onbewoonbare woningen pdf reglement
 GEM 2017-11-20 2017-11-25 2018-01-01 2019-12-31 Opcentiemen onroerende voorheffing - van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019 pdf reglement
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24 2019-12-31 Opvang, verzorging en bewaring van zwervende, verloren en achtergelaten dieren pdf reglement
 GEM 2014-12-15 2014-12-20     Parkeren in het centrum van Diepenbeek pdf reglement
 GEM 2015-12-14 2015-12-19     Personenbelasting - aanpassing periode 2016-2019 pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Plaatsen verkeerssignalisatie door gemeentelijke diensten pdf reglement
 CBS 2019-10-08 2019-10-11     Prod. en prestaties vrije tijd en evenementen pdf reglement
 GEM 2015-02-23 2015-02-28     Reclame in Teng pdf reglement
 AGB 2016-06-09 2016-06-14     Reglement drankprijzen GC de Plak pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Sluikstorten 2014-2019 pdf reglement
 GEM 2014-02-17 2014-02-22     Speciale handelsuitbatingen. 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2009-06-15 2009-06-20     Standplaatsen kermissen pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22     Tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2017-06-19 2017-06-24     Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
 AGB 2017-05-30 2017-06-04     Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
 CBS 2018-07-17 2018-07-22     Tarieven BKO vanaf 1 september 2018 pdf reglement
 GEM 2018-03-19 2018-03-24     Uitlenen geluidsmeters pdf reglement
 GEM 2004-05-03 2004-05-08     Uitlenen verkeerssignalisatie voor bouwwerken pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Verblijf 2014-2019 pdf reglement
 GEM 2014-06-23 2014-06-28     Verhuur voertuigen met bestuurder pdf reglement
 GEM 2010-04-19 2010-04-24     Verstrekken afschriften, akten, agenda + verslag GEM pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22     Verwijderen hondenpoep op openbaar domein 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Vogelschrikballonnen pdf reglement
 GEM 2019-02-18  2019-03-01     Werken aan nutsvoorzieningen op gem. openbaar domein pdf reglement
AGB 2019-05-07 2019-05-07     Gebruik sanitair sporthal door buitensporters pdf reglement
GEM/AGB 2019-05-20 2019-06-03     Beheersovereenkomst GC de Plak tussen gemeente en AGBD pdf reglement
GEM 2016-06-20 2016-06-20     Gebruikersreglement POB pdf reglement