Toelagen en subsidies

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld  Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Adviescheque toegankelijkheid pdf reglement
 GEM 2014-02-17 2014-02-22     Afgifte gratis huisvuilzakken pdf reglement
 GEM 2017-10-16 2017-10-21     Financiële tussenkomst plaatsing AED-toestel pdf reglement
 GEM 2003-06-23 2003-06-28     GFT-containers voor scholen pdf reglement
 GEM 2008-09-08 2008-09-13   2021-11-22 Jeugdinitiatieven pdf reglement
 GEM 2001-11-05  2001-11-10      Natuurbeheerswerken milieubeschermingsactiviteiten door verenigingen pdf reglement
 GEM 2016-01-18 2016-01-23     Project meter of peterschap perken en plantsoenen pdf reglement
 GEM 2012-11-12 2012-11-17   2021-11-22 projectsubsidie gemeenschapsvormende initiatieven pdf reglement
 GEM 2020-02-17 2020-02-19   2020-09-24 Reglement uitleencheque verenigingen, instellingen en buurtcomités pdf reglement
 GEM 2011-03-14 2011-03-19     Subsidiereglement kleine landschapselementen  pdf reglement
 GEM 2016-02-15 2016-02-20     Subsidiereglement maaikosten pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Subsidie gescheiden afvoer pdf reglement
 GEM 2015-11-16 2015-11-21   2021-11-22 Subsidies seniorenverenigingen pdf reglement
 GEM 2015-10-17 2015-10-22   2021-11-22 Subsidies socio-culturele verenigingen pdf reglement
 GEM 2018-10-08 2018-10-13   2021-11-22 Subsidie sportverenigingen pdf reglement
 GEM 2014-06-23 2014-06-28   2021-11-22 Subsidies verenigingen en instellingen leden cultuurraad pdf reglement
 GEM 2016-10-17 2016-10-22   2022-05-24 Toelagereglement organisatie feest leeftijdsgenoten 50-, 60-, 70-, 80- en 90-jarigen pdf reglement
 GEM 2001-12-10 2001-12-15     Tussenkomst in vormingscursussen van jeugdmonitoren pdf reglement
 GEM 2011-11-16 2011-11-21   2021-11-22 Werkingssubsidies welzijnssector pdf reglement
OCMW 2019-06-17 2019-07-05   31-12-2019 subsidies ter bevordering van de participatie en soc. activering gebruikers dienstverlening OCMW's 2019 pdf reglement
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2020-09-24   uitleencheque verenigingen in kader van corona pdf reglement
OCMW 2021-03-15 2021-03-2021 2021-01-01   subsidies ter bevordering van de participatie en soc. activering gebruikers dienstverlening OCMW 2021 pdf reglement
GEM 2021-09-20 2021-09-23 2021-09-23   Diepenbeekbon voor Diepenbeekse jeugd aangesloten bij een Diepenbeekse erkende vereniging pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-22   Projectsubsidiereglement voor initiatieven vrije tijd pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-22 2022-06-30 Subsidiereglement erkende jeugdverenigingen pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-22 2022-06-30 Subsidiereglement erkende socio-culturele verenigingen pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-22 2022-06-30 Subsidiereglement erkende seniorenverenigingen en verenigingen actief in welzijnssector pdf reglement
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-22 2022-06-30 Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen pdf reglement
GEM 2022-02-21     2022-03-29 Burgerbudget pdf reglement
GEM 2022-03-21 2022-03-29 2022-03-29   Burgersubsidies pdf reglement
GEM 2022-03-21 2022-03-29 2022-03-29   Maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW - jaar 2022 pdf reglement
GEM 2022-05-16 2022-05-24 2022-05-29   Toelagereglement voor de organisatie van een feest voor leeftijdsgenoten 50-, 60-, 70-, 80- en 90-jarigen pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Subsidiereglement erkende jeugdverenigingen pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Subsidiereglement erkende seniorenverenigingen en verenigingen actief in welzijnssector pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Subsidiereglement erkende socio-culturele verenigingen pdf reglement
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-26   Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen pdf reglement