Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Aan alle kleinhandelszaken op het grondgebied van Diepenbeek is bij wet een verplichte wekelijkse rustdag toegekend. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Het merendeel van de handelszaken heeft zijn wekelijkse rustdag op zondag, maar er zijn echter ook een aantal handelszaken die een andere rustdag kiezen.

Volgens de wet op de openingsuren kunnen de afwijkingen per week toegestaan worden opdat elke kleinhandelszaak van de afwijking kan genieten.

Het college van de burgemeester en schepenen kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen verlenen op de wekelijkse rustdag. De aanvraag mag gebeuren door één handelaar, meerdere handelaars of een vereniging van handelaars. Het college mag in geen geval individuele afwijkingen toestaan. Een afwijking geldt voor een deel of bepaalde zone van het grondgebied van Diepenbeek.

De bepalingen over de wekelijkse rustdag zijn opgenomen in de wet op de openingsuren van 10 november 2006.

De datums van de afwijkingen die het college verleent worden op deze pagina gedeeld.

  • toestemming om af te wijken van de vastgestelde wekelijke rustdag van maandag 24 tot en met zondag 30 april 2017
  • toestemming om af te wijken van de vastgestelde wekelijke rustdag van maandag 15 tot en met zondag 21 mei 2017
  • toestemming om af te wijken van de vastgestelde wekelijke rustdag van maandag 25 september tot en met zondag 1 Oktober 2017