Tarieven kinderopvang

De tarieven van de buitenschoolse kinderopvang 't Ankertje zijn afhankelijk van een aantal factoren. Er bestaat een onderscheid tussen de opvangtarieven voor en na de schooluren en de tarieven voor vakantieopvang.

Voor en na de schooluren geldt een vast tarief per begonnen half uur.

Tijdens de vakantieopvang zijn verschillende tarieven van toepassing voor:

  • opvang van minder dan 3 uren
  • opvang van 3 tot 6 uren
  • opvang van van meer dan 6 uren

De vakantieopvang wordt geregeld aan de hand van voorinschrijvingen. Laattijdige inschrijvingen of annulaties resulteren mogelijk in bijkomende administratieve kosten. Meer info hierover is terug te vinden in het bijgevoegde huishoudelijk reglement. 

Ouders die meer dan één kind in de buitenschoolse opvang hebben, genieten van een verminderd tarief.

Om kinderopvang voor iedereen toegankelijk te maken, bestaat de mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je een attest van verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit bezorgen.

Als bijlage vind je de actuele tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang terug.