Ambulante handel op openbaar domein

Elke handelaar die het openbaar domein (vb. publieke parking, naast de weg) wilt innemen met een kraam of wagen los van een handelszaak en niet in een georganiseerde markt, zal een aanvraag moeten indienen bij het college van de burgemeester en schepenen. Dit geldt ook voor privé-domeinen.

Om naast een gewestweg te mogen staan, moet men bovendien een schriftelijke toestemming verkrijgen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Gemeentelijke belasting

Voor deze inname is het reglement inname van openbaar domein van toepassing. De gemeente heft hiervoor een belasting op via het belastingsreglement 'inname openbaar domein'.

Voor privé-domeinen geldt eveneens een belasting via het reglement 'speciale handelsuitbatingen'.