Kindergraven

Mijn kind (inclusief foetus of doodgeboren kindje) jonger dan 12 jaar is gestorven.

Welke mogelijkheden zijn er op de gemeentelijke begraafplaats?

De gemeentelijke begraafplaats voorziet een speciale plaats voor kindergraven (hetzij graf in volle grond, nis in columbarium of urnenkelder). Het kindergraf wordt kosteloos verkregen voor een periode van 40 jaar. Na 40 jaar is het mogelijk om het graf mits betaling van een retributie per periode van 15 jaar te verlengen.

De stoffelijke resten of assen van het overleden kind kunnen eveneens op dezelfde wijze als die van volwassenen al dan niet in concessie begraven of geplaatst, uitgestrooid of bijgezet worden. In dat geval gelden er geen bijzondere termijnen en zijn de algemene bepalingen van toepassing.