Beëindigen huwelijk

Als u geen toekomst meer ziet in uw huwelijk, kunt u alleen of samen met uw echtgenoot kiezen voor:

  • een echtscheiding
  • een feitelijke scheiding
  • een scheiding van tafel en bed

Om voor of tijdens een echtscheidingsprocedure een basis voor overeenstemming te vinden, kunt u een beroep doen op bemiddeling.

Onder bepaalde voorwaarden kan voor de ex-partner onderhoudsgeld worden vastgesteld.

Gescheiden ouders, zelfs als zij niet getrouwd waren, moeten blijven bijdragen tot de onderhouds- en opvoedingskosten van hun kinderen en het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen, tenzij de rechter daar anders over beslist.