Tapvergunning

Elke horecazaak dient vóór de opening een tapvergunning (= exploitatievergunning) aan te vragen bij het college van de burgemeester en schepenen. Om een tapvergunning te kunnen krijgen, dien je de volgende stukken af te geven:

  • Een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier
  • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing)
  • Brandveiligheidsattest van de brandweerzone Zuid-West Limburg
  • Kopie verzekering objectieve aansprakelijkheid
  • Moraliteitsattest (= afschrift uit de strafregister)
  • Hygiëneattest (= hygiëne-onderzoek door de dienst lokale economie)
  • Socio-economische vergunning (indien van toepassing; voor vestigingen > 400m²)

Een tapvergunning is niet overdraagbaar d.w.z. bij een overname is de overnemer verplicht een nieuwe vergunning aan te vragen.

Voorts is er een gemeentelijk belasting verschuldigd voor handelsinrichtingen waar ter plaatse gegiste en/of geestrijke dranken worden aangeboden. Dit is niet van toepassing voor Hotels en Restaurants waar de dranken tijdens de maaltijden geschonken worden.