Groeipakket

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen dieĀ de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Sommige kinderen hebben als gevolg van eenĀ beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’).

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten.

Hoe aanvragen?

Als je de graad van invaliditeit van je kind wil laten vaststellen en de zorgtoeslag wil aanvragen, dien je je te richten tot je uitbetaler Groeipakket. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag. De arts kent punten toe aan 3 pijlers:

  1. De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap;
  2. De gevolgen ervan voor de deelname van je kind aan het dagelijkse leven;
  3. De gevolgen voor het gezin en de omgeving.

Je kind heeft recht op bijkomende kinderbijslag als het minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler of minstens 6 punten in de drie pijlers samen.

Meer informatie?

Sociale toeslag

De sociale toeslag (vroeger “verhoogde kinderbijslag” genoemd) is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt. Enkel indien je inkomen recentelijk is verlaagd, dien je een aanvraag in te dienen.

Ouders hebben recht op de verhoogde kinderbijslag voor hun kinderen indien ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uitkeringsgerechtigde werkloze zijn en aan de inkomensvoorwaarde voldoen;
  • Werknemer zijn en minstens 66% arbeidsongeschikt zijn;
  • Gepensioneerd of bruggepensioneerd zijn en aan de inkomstenvoorwaarde voldoen;
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid;
  • Werknemers en zelfstandigen met een laag belastbaar inkomen.

Hoe aanvragen en meer informatie?

U dient een aanvraag in te dienen bij uw uitbetaler Groeipakket. Zij kunnen u hieromtrent ook meer informatie geven.