Bijzonder Solidariteitsfonds

Wat en voor wie?

Het bijzonder solidariteitsfonds is een maatregel die een tussenkomst voor gezondheidszorgen voorziet in geval van een dure behandeling die niet voorkomt op de gewone lijst van geneeskundige prestaties, en voor zover dat de aandoening de vitale functies van de persoon in kwestie bedreigt. Een aanvraag moet je steeds indienen bij je mutualiteit. Het College van geneesheren – directeurs van het RIZIV beslist over het toekennen van de aanvraag en stelt het bedrag van de tegemoetkoming vast.

Meer informatie?

  • Je mutualiteit
  • Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)