Tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorgpatiënten

Aan personen die thuis verzorgd worden, terminaal ziek zijn en aan een aantal voorwaarden voldoen (o.a. de nood aan een intensieve verzorging), wordt een palliatief forfait uitbetaald. Dit forfait dient om tegemoet te komen aan de extra kosten aan huis voor bv. geneesmiddelen, verzorging en hulpmiddelen. In 2018 bedraagt het forfait € 663,49. Het wordt voor één maand toegekend maar kan nog een tweede maal toegekend worden indien de patiënt nog verder aan de voorwaarden voldoet. Een aanvraagformulier van de huisarts is vereist.

Meer info

  • Je huisarts
  • Je mutualiteit
  • Een palliatief thuiszorgteam