Taxidiensten of verhuur van voertuig met bestuurder

Een vergunning voor een taxidienst of voor het verhuur van voertuig met bestuurder moet bij het gemeentebestuur van Diepenbeek aangevraagd met de aanvraagformulieren in bijlage.

Ook wanneer je een vervanging van een voertuig wil moet het aanvraagformulier bij de gemeente ingediend worden.

De geldende wetgeving omtrent deze diensten is terug te vinden in volgende teksten:

  • Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 omtrent taxidiensten en diensten voor VVB
  • Decreet 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer op de weg

Voor het verhuur van voertuig met bestuurder is er een, in het decreet van 20 april 2001 vastgelegde, belasting verschuldigd. Voor taxidiensten is er momenteel geen belasting vastgesteld door het gemeentebestuur.