Kids-ID

Een Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

Een Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

Een Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Let er wel op dat de foto van het kind nog gelijkend is. Is dat niet het geval, vraagt u best een nieuwe Kids-ID aan.

De Kids-ID moet niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen: het kind dient dus - net zoals bij àlle aanvragen van identiteitsbewijzen - persoonlijk aanwezig te zijn op de dienst burgerzaken bij de aanvraag van het identiteitsbewijs.

De pasfoto die u meebrengt mag maximum 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat. Daarom wordt er geen oproepingskaart verstuurd!

U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • vanaf 6 jaar: een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID, alsook de oude Kids-ID.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Bedrag

Normale procedure   6,40 EUR
Spoedprocedure met levering binnen 2 werkdagen indien de aanvraag gebeurt vóór 15u.   89,00 EUR
Spoedprocedure met levering binnen 1 werkdag indien de aanvraag gebeurt vóór 15u.   132,60 EUR
Aanvraag spoedprocedure vanaf het 2e kind in hetzelfde gezin en ingeschreven op hetzelfde adres (geldig voor beide bovenstaande procedures)   60,60 EUR
Spoedprocedure met levering bij FOD Binnenlandse Zaken binnen 1 werkdag, indien de aanvraag gebeurt vóór 15u   100,70 EUR

Uitzonderingen

Kan een nog geldige kids-ID vervangen worden door een eID?


Het kind dat 12 jaar wordt en een nog geldige kids-ID bezit, kan (zonder verplichting) een eID aanvragen vanaf het moment dat het 12 jaar is. Bij de uitreiking van de eID moet de kids-ID worden teruggeven.

Kids-ID is niet verplicht

Enkel personen van 12 jaar en ouder moeten een identiteitskaart hebben (tenzij zij een nog geldige Kids-ID bezitten). Een Kids-ID is wel verplicht wanneer het kind zonder reispas naar het buitenland gaat naar een bestemming waar geen reispas vereist is en het niet beschikt over een reispas.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • een pasfoto van maximum 6 maanden oud van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.