Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op maandag 13 augustus 2018 15.54 u.
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over het kennisgevingsrapport over het ontwerp van milieubeoordeling voor de programmatische aanpak stikstof.

De bundel ligt ter inzage vanaf 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 op de Afdeling grondgebiedszaken (Poortgebouw), Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek elke werkdag tussen 08.30u en 12u en tussen 13.00u en 16.30u (maandag- en vrijdagnamiddag, donderdagvoormiddag gesloten – dinsdagavond tot 19u open).

De bevolking kan tot en met 16 oktober 2018 haar opmerkingen met betrekking tot dit dossier kenbaar maken bij het gemeentebestuur.